3D Gamers ger ännu en möjlighet att kolla in den lagbaserade WW2-pangaren [[Brothers in Arms]]. Ett nytt filmklipp, drygt 20 MB stort, ligger och väntar på nedladdning.

Fredagsfilm >>