FZ:s bildarkiv har försetts med tre dussin nya bilder från [[LucasArts]] strategititel Star Wars: Empire at War. Som brukligt i de här sammanhangen poserar såväl Imperiets gossar i vitt som de fyrbenta AT-AT-fordonen på skärmdumparna.

Gratisglutta i FZ:s bildarkiv >>

Skicka en rättelse