[[Digital Extremes]] ångar vidare med sitt soloprojekt [[Pariah]] och nyligen publicerade de nytt material på deras [[community]]-sida. I en öppen dagbok berättar banknåparen Jim Russel både om det dagliga arbetet och hur han kom in i branschen.

En lovlig dagbok >>

Skicka en rättelse