Det ser ut som att taktikshootern Brothers In Arms: Road to Hill 30 anländer i mars månad, åtminstone om man vågar tro [[Ubisoft]]s produktsida. Tidigare angavs februari, något som nu nu alltså flyttats fram en månad.

Våroffensiv på Hill 30 >>

Skicka en rättelse