Det finns kult och det finns kult. I vissa fall används uttrycket för att försöka rättfärdiga existensen av något som i grund och botten är skräp, i andra är ett fenomen så udda att det genast får en hoper fanatiska anhängare. Till den senare kategorin brukar av någon anledning zombies i allehanda mediegenrer hamna. I SEGA:s senaste alster, The House of the Dead 3, förekommer duktiga mängder odöda hjärnätare och FZ:s Peter Eriksson tar i sin recension reda på om spelet har potential att komma att betraktas som kult.

Brains... Braiiiins.... >>

Skicka en rättelse