Det var meningen att rollspelet [[The Roots]] skulle vara färdigt för butik nu i början av året, men ett besök hos utgivaren Cenega visar att man hastigt och lustigt flyttat fram premiären till årets tredje kvartal. Någon orsak till senareläggningen anges inte.

Ett halvårs extra justeringar >>