Strategirävar som föredrar historiska battaljer och slagfält har en stunds läsning att hitta på Worthplaying. De har provkört delar av [[Cossacks II]] och som undertiteln "napoleonic wars" avslöjar handlar spelet denna gång om en viss kortväxt herre och hans erövringar.

Mot 1800-talet >>