[[Maxis]] jobbar av allt att döma i det fördolda på en ny, ännu ej aviserad expansion till [[The Sims 2]]. Titeln, som alltså ännu ej är bekräftad, kallas [[The Sims 2 Nightlife]] och skall av det reklamblad FZ kommit över att döma låta det populära spelets huvudpersoner äta romantiska middagar och skaka loss på allehanda dansgolv.

Smygtitta på reklamen hos FZ Images >>