Om knappa två timmar, klockan 1 svensk tid, anordnas en chatt angående det [[D&D]]-influerade [[RTS]]-liret [[Dragonshard]]. Dina frågor kommer besvaras av folk från utvecklarhuset Liquid Entertainment och snacksessionen nås via [[GameSpy]]s spelbrowser GameSpy Arcade.

På med kaffepannan >>