En storskalig uppdatering av [[EverQuest II]], den fjärde i ordningen, är på gång och i [[Sony Online Entertainment]]s forum hittas en ändringslista modell rejäl. Kvällsläsningen ordnad för dig som [[MMORPG]]:ar på stöstormsfria breddgrader, således.

EverQuest II: Live Update #4 >>

Tipstack till Hannes.