[[FPS]]-pangaren [[F.E.A.R]], på förhand beskylld för att bli en riktigt läskig historia, kan ånyo betraktas hos FZ Images då utvecklaren [[Monolith]] försett FZ med 28 nya skärmdumpar från spelet. Enligt uppgift från förläggaren [[Sierra]] är titeln tänkt att släppas någon gång under "[[hösten]]", som man uttrycker det.

Titta på F.E.A.R hos FZ Images >>

Skicka en rättelse