Voodoo Extreme har kommit över några skärmdumpar på den i maj aktuella framtidspangaren [[Pariah]], utvecklad av folket på [[Digital Extremes]]. De tre bilderna visar upp både inom- och utomhusmiljöer.

Ögongodis hitåt >>