Med ett par veckor kvar innan [[The Matrix Online]] går just online bjussar Worthplaying på en preview. Bland annat redogör man för storyn och fastslår att det har potential att bli något vad det lider, men att mycket arbete återstår.

Förberedande läsning >>

Skicka en rättelse