Den allmänna bilden av spelvärlden och dess deltagare är att den till en förkrossande majoritet utgörs av män. Möjligen stämmer det till viss del, men därmed inte sagt att branschen helt saknar kvinnlig representation. På den nyligen genomförda mässan [[GDC]] passade GameSpot på att prata med Sheri Graner Ray, en spelutvecklare som vid sitt första besök på mässan 1992 var en av ytterst få kvinnor. Hon redogör för dagsläget och hur framtiden ter sig.

Tillskott till mansdominansen >>