Med risk för att ge begreppet "skynda långsamt" ny innebörd släpper JoWooD en engelskspråkig demoupplaga av Gothic II - ett par år efter spelets release. Du bör hursomhelst hinna få hem de 380 megabyten innan seriens tredje del dyker upp framåt vintern.

Hämta från:

<li>Gamer's Hell >>
</li><li>3D Gamers >>
</li><li>Worthplaying >>

</li>