Den första omplåstringen till [[Sam Fisher]]s senaste äventyr, Chaos Theory, har lämnat [[Ubisoft]]. Uppdateringen drar upp versionsnumret till beskedliga 1.01 och åtgärdar 15 punkter, däribland några hårdvaruknutna kraschar.

Slanga från:

<li>FileShack >>
</li><li>3D Gamers >>
</li><li>Worthplaying >></li>