Strategiuppföljaren [[Empire Earth II]] är färdigutvecklad och redo för cd-tryckeriet, står att läsa på den officiella hemsidan. Den världsomspännande releasen inträffar den 28 april.

Kort info på spelets hemsida >>
Testa demon (FZ:s filarkiv) >>