Den digra mängden filmklipp från Mad Doc Softwares nyligen färdigställda strategiuppföljare [[Empire Earth II]] har fått tillskott med den fjärde delen i den så kallade Behind the scenes-sviten. Drygt 30 MB film slangas hem från 3D Gamers.

Jordimperiet slår tillbaka >>