Trots spelmediets ständigt ökande popularitet har märkligt nog reklam för verkliga produkter ännu inte fått något större genomslag. Detta kan komma att ändras inom kort, åtminstone om Massive Incorporated får som de vill. Företagets inriktning är just att implementera olika former av marknadsföring i spel och i en läsvärd intervju hos Shacknews berättar man om utformning, anpassning till olika genrer och platser, med mer.

Alla går att skinna med mördande reklam >>