Debatten om huruvida datorspelande är skadligt för barn och ungdomar tippar i dag över till favör för de som hänvdar att så inte är fallet. Statens folkhäloinstitut kommer via studier av ett 30-tal forskningsrapporter fram till att spelande främjer barns reaktionsstid och rumsuppfattning. Samtidigt tenderar spelande barn att välja mer aggressiva leksaker, men man har inte funnit belägg för ett mer aggressivt beteende hos dessa. Utredaren Anton Lager sammanfattar:

"Sammantaget pekar forskningen på datorspelande som något positivt. Vi saknar dock underlag för att avgöra vilken mängd spelande som är optimalt och därför är det angeläget att genomföra ytterligare studier."

Hela rapporten hittas hos Folkhälsoinstitutet >>

Tipstack till Olpa, LordDaimos och Tompa.