[[Valve]] kommer vid ett icke närmare preciserat datum släppa en utseendemässigt uppdaterad bana vid namn The Lost Coast till [[Half-Life 2]]. Ett 178 MB stort filmklipp är släppt, vilket under en och en halv minut visar vad [[Source]]-motorn är kapabel att prestera.

Uppdatering:

Nyfikna hittar det [[QuickTime]]-inspelade filmklippet i FZ:s filarkiv.

Tanka filmen från FZ >>