Kraftledningar, palmer och puffror - Byte Softwares [[FPS]]-titel Specnaz: Project Wolf innehåller av 17 nya spelbilder att döma för genren typiska inslag. Intresserade hittar utöver dagens material knappt 40 ytterligare bilder hos FZ Images, vilka kanske ger en föraning om vad som komma skall någon gång innan [[årets]] slut.

Skärmdumpar hos FZ Images >>