"[[Battlefield 2]] kommer att ändra sättet som strider förs på" - med den synnerligen uppseendeväckande frasen inleder 3DAccelerated.com en tresidig förhandstitt av spelet som redan nu rosas av en enlig kritikerkår. Artikeln jämför bland annat titeln med [[Battlefield 1942]] och belyser några aspekter av spelets befälshierarki.

Hugg in på förhandstitten >>