Den svenska spelutvecklaren [[GRIN]], som har fått i uppdrag att skapa det tredje [[Ghost Recon]]-spelet åt [[Ubisoft]], söker nytt blod till sitt gäng. Två personer efterfrågas, en 3d-artist med talang i 3d Studio Max och Photoshop samt en banknåpare där erfarenheter från skapande i [[Ghost Recon]], [[Counter-Strike]] och [[Hidden & Dangerous]] meriteras.

Besök stockholmarnas hemsida >>

Tipstack till bedhead.

Skicka en rättelse