En hoper frågor om strategititeln [[Star Wars: Empire at War]] finner sina svar hos GameSpot, som fått en pratstund med designchefen Joe Bostic och därpå levererar en tvåsidig intervju. Bland spörsmålen återfinns hur kartan fungerar och hur mäktig mörkermannen Darth Vader är.

Ont möter gott >>

Skicka en rättelse