Gameclouds serie om försäljning och distribution av spel över nätet fortsätter i dag med en intervju av Digital Interactive Streams Royal O'Brian. Denne berättar om [[Game xStream]], en av nämnda företag utvecklad produkt som liknar [[Valve]]s [[Steam]], men som enligt vad som sägs i intervjun ska innehålla förbättringar som möjlighet att förmedla data medan du spelar.

Framtidens spelnasare talar ut >>
Game xStreams hemsida >>

Skicka en rättelse