Samtidigt som [[massiva nätspel]] ökar i popularitet ökar antalet användare som enbart har till uppgift att samla in värdefulla ting och sedan sälja dessa för verkliga pengar. På vissa håll har verksamheten nått sådan omfattning att det startats företag som anställer folk med uppgift att sköta det till stora delar automatiserade insamlingsarbetet. 1UP.com tar upp fenomenet i en artikel, där man intervjuat såväl ledare som underbetalda arbetare i denna juridiskt och moraliskt tveksamma verksamhet.

Betalt spelande inte alltid ett nöje >>

Skicka en rättelse