Den taktiskt begåvade rollspelaren håller säkerligen koll på [[Nival Interactive]]s spel [[Night Watch]], baserat på författaren Sergey Lukyanenkos skriverier. Intresserade gör klokt i att avlägga en visit på någon av nedanstående länkade sidor, där väntar en trailer i två olika upplösningar.

Tanka från...

<li>3D Gamers >>
</li><li>FileFront >>
</li><li>GamersHell >>

</li><li>Spelets hemsida >></li>

Skicka en rättelse