Har du ännu inte prövat vardagen i en bestyckad sardinburk för människor i actionliret [[T-72: Balkans on Fire]] får du nu en ny chans. Ett uppdaterat demo har släppts, som bland annat fixar problem med fordonet Leo och ett av uppdragen.

Tanka från någon av följande platser (192MB):

<li>FileFront >>
</li><li>3D Gamers >>
</li><li>GamersHell >>
</li><li>Worthplaying >>

</li>

Skicka en rättelse