[[Linux]]-folkets vilja att göra i stort sett all mjukvara körbar under det pingvindoftande operativsystemet tar sig uttryck på de mest oväntade områden. iPod Linux är ett projekt som under en tid gett sig på att köra just Linux på [[Apple]]s portabla musikspelare [[iPod]]. Nyligen lyckades en person med konststycket att porta [[Doom]] till iPoden, något som även om det kanske inte konkurrerar med [[Sony]]s [[PSP]] ändå ger en vink om att framtida iPod-versioner månne kan komma att inhysa ett och annat spel. Eller åtminstone att hårdvaran räcker till. Tilläggas ska att du inte bör testa detta om du inte är helt säker på vad du gör.

Doom med portabel äppelsmak >>

Skicka en rättelse