Reklamen tränger sig idag på från alla håll och kanter, inte ens de virtuella miljöerna i våra datorspel är fredade zoner. I och med versionsnummer 1.1 av [[SWAT4]] har stöd för något som kallas Massive Streaming Ad Support lagts till i spelet, och till följd av detta har posters i spelet börjat visa reklam för verkliga produkter. Detta uppmärksammades av ett par tekniska grabbar som började dra i några trådar och kolla hur reklamen når din dator och hur den används ? till exempel samlas information in om hur länge du tittar på varje poster.

Mer information >>

Skicka en rättelse