[[QuakeCon]]-mässans start börjar ge efterverkningar i nyhetsflödet, nu senast i form av bilder från två av många emotsedda titlar. Två skärmdumpar vardera från [[Enemy Territory: Quake Wars]] och [[Quake 4]] återfinns i vårt bildarkiv.

Enemy Territory: Quake Wars >>
Quake 4 >>

Skicka en rättelse