De som via skärmen gillar att sväva runt i rymden kan låta webläsaren glida över till TotalVideoGames som publicerat en tvåsidig dagbok från en av utvecklarna. Derek dela Fuente, som texten är signerad av, berör ämnen såsom design, förbättringar från föregångaren och tekniken bakom den vackra ytan.

Lost in space >>

Skicka en rättelse