Under morgondagen släpper #Sony lös #Wakeboarding HD via Playstation Network. Som titeln antyder handlar det om wakeboarding - det vill säga att åka bräda på vattnet och låtsas att det är en snowboard. Trailern nedanför visar upp en mängd galna hopp, rälsglidande och trixiga tricks som känns som hämtade ur klassiska gamla #Wave Race. Ett flerspelarläge (delad skärm) inkluderas också för spelets dryga 20-talet nivåer, för dig som vill dela glädjen med en god vän.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="265" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/9491f883"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="flashvars" value="fake=1"></param><embed src="http://www.viddler.com/simple_on_site/9491f883" width="437" height="265" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="fake=1" name="viddler"></embed></object>

Skicka en rättelse