Enligt #Grasshopper-speldesignern Goichi Suda fick han idén till #No More Heroes då han satt på toaletten. #No More Heroes 2 kom till då han "försökte göra sig kvitt det som fanns kvar i magen", och nu berättar Suda 51 också hur han hoppas att idén till ett eventuellt No More Heroes 3 kan uppstå.

Vad vi hoppas göra just nu med No More Heroes 3 är antagligen att smälta ner allt vi ätit och sedan rensa precis allting i våra magar - precis som diarré!

Detta något... eh, udda uttalande skall dock inte, enligt honom själv, ses som ett bekräftande att No More Heroes 3 verkligen är under utveckling. Utan vi får helt enkelt vänta och se, och tills ett eventuellt utannonserande kan vi fördriva tiden med att fantisera om vad som egentligen försiggår i den här mannens huvud.

Skicka en rättelse