Under en så kallad keynote-presentation som hölls igår avtäckte Apples Steve Jobs det nya mobila operativsystemet Iphone OS 4. Enligt utsago kommer det att skeppas i sommar och vara kompatibelt med flera varianter av Iphone, Ipod touch och senare i höst även Ipad. Bland de intressantare nyheterna är Iphone SDK 4, en ny utvecklingsmiljö som kommer att innehålla någonting som Apple kort och gott kallar för Game Center. I korta ordalag är det ett sorts socialt spelnätverk som är att likna vid Microsofts Xbox Live och innehåller bland annat funktioner som vänlistor, matchmaking, leaderboards och ett achievementsystem.

Det återstår att se vilket genomslag Iphone OS 4 får och hur det fungerar mer detaljerat. Av allt att döma är detta ändå ett reellt hot mot Microsofts uttalade planer på att göra Windows Phone 7 till den bästa mobila spelplattformen.

Skicka en rättelse