I början av mars kunde vi berätta om det svenskutvecklade #Motion Fighters. Nu har officiella Playstation-bloggen fått upp information om officiell namnsättning (#The Fight: Lights Out, att det pallar med 60 bilduppdateringar per sekund och mer om att det gäller om att slåss fult. Knogmackor på vanligtvis otillåtna sätt och på oväntade ställen tills din motståndare ligger ner och smaskar grus, eller vad som nu finns på marken.

Mer information utlovas till årets E3-mässa. Spana in rullen här nedan för att höra mer om titeln. Samt se, såklart.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="265" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/3d513c16"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="flashvars" value="fake=1"></param><embed src="http://www.viddler.com/simple_on_site/3d513c16" width="437" height="265" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" flashvars="fake=1" name="viddler"></embed></object>

Skicka en rättelse