Medan #High Voltage Software lovar vitt och brett om #The Conduit 2 slutförs arbetet på fightingspelet #Tournament of Legends, även det Wii-exklusivt. I filmarkivet presenteras två av slagskämparna, romaren Marcus och minotauren Bravehoof, varefter de pucklar på varandra.

Skicka en rättelse