Nästa kartpaket till #Call of Duty: Modern Warfare 2 signerat #Infinity Ward landar 3 juni och distributeras via Xbox Live. Playstation 3- respektive pc-versioner dyker upp vid ett senare ej specificerat datum. Det nedladdningsbara materialet kallas Resurgence Map Pack och innehåller fem nya kartor varav två är nyversioner av banor från 2007 års #Call of Duty 4: Modern Warfare. Priset är liksom fallet var med The Stimulus Package ungefär 130 kronor. Kartorna som ingår är:

Skicka en rättelse