Under natten till onsdag samt onsdagsförmiddagen genomför vi en flytt av våra servrar till en ny driftsmiljö. Detta kommer på sikt att leda till en snabbare och mer stabil sajt.

Under flytten kommer vissa tjänster på FZ och PC Gamer att vara otillgängliga. Framför allt gäller detta nedladdning av filer samt strömmande film.

Vi hoppas att flytten kommer kunna utföras utan förhinder och bör om så sker ha allt uppe och rullandes igen under onsdagsförmiddagen.