I en ny forskningsstudie från marknadsundersökningsföretaget NPD, döpt Gamer Segmentation 2010, får vi veta att genomsnittsåldern hos en gamer av idag är 32 år. Undersökningen har ett underlag på strax under 19 000 personer och i den har de som deltagit bland annat fått svara på frågor om sin inställning till digital distribution, prissättning och spelvanor. Deltagare har delats upp i olika grupper utifrån sina svar och de flitigaste, mest extrema spelarna spelar i genomsnitt hela 48 timmar per vecka. En alla gånger riktigt imponerande siffra, nästan sju timmar om dagen är inte illa. Klicka på länken nedan för mer information.