Det finns få spel vars nyversionssnack nått sådana höjder som just #Final Fantasy VII. Vid närmare eftertanke är det ganska ohotat i toppen. Yoshinore Kitase på #Square Enix menar på att om du skulle göra FFVII till någonting i stil med #Final Fantasy XIII, ja, då skulle det ta tio gånger så lång tid som originalet. Om man då utgår ifrån Andriasangs översättning, så kan man tappert notera att det alltså innebär ungefär 30-40 års utveckling. Det är inte ovanligt att de blir tillfrågade, och inte helt oväntat är en nyversion av just FFVII något de alltid har i åtanke.

Om man tänker rent hypotetiskt är det väl bara att sätta igång?