Att balansera två skilda sidor i ett strategispel är klurigt, att göra det med tre kräver all kunskap veteranerna #Blizzard besitter. De senaste månaderna har de också tagit hjälp av spelarna för att dels hitta buggar i #Starcraft 2 men även för att få viktig feedback på hur de olika enheterna står sig mot varandra. I en intervju på Gamasutra berättar dock chefsdesignern Dustin Browder att de inte kan lita blint på den insamlande datan.

Med enhetsdata kan vi exempelvis se att i en match mellan Protoss och Terran är det 12 procent chans att de förstnämnda bygger carriers. Och när de bygger carriers vinner de 70 procent av gångerna. "Det betyder att de är för kraftfulla" säger du kanske men det stämmer inte. Det kan lika gärna vara så att om Protoss, i matchens slutskede, har tillräckligt med resurser till övers för att slösa på carriers skulle de ha vunnit ändå.

Med den sanningen i bakfickan måste Blizzard vara mycket försiktiga med hur de använder statistiken i balanseringsarbetet. En liten förklaring till den långa utvecklingen månne.