Det stora avslöjandet som det hypats om i veckan är nu här, releasedatumet för #Final Fantasy XIII är spikat. Den 9 mars nästa år släpps spelet på både Playstation 3 och Xbox 360 och för att fira detta har en ny trailer släppts där spelet och dess rötter gås igenom, med bland annat sekvenser som inte visats tidigare. Ja, de innehåller chocobos.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="311" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/954fc8ba"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.viddler.com/simple_on_site/954fc8ba" width="437" height="311" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="viddler"></embed></object>

Skicka en rättelse