Idag släpps den stora [n=35432 höstuppdateringen] av gränssnittet på Xbox 360, där bland annat stöd för det sociala nätverket Facebook finns med. Playstation 3-ägare behöver dock inte deppa, även spelmaskiner från #Sony kommer att kunna hålla din status väluppdaterad när den interna mjukvaran når version 3.10. Släppdatumet är inte spikat ännu så tillsvidare får du hålla till godo med ett informativt filmklipp. För kom ihåg, är du inte online så finns du inte.

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="437" height="265" id="viddler"><param name="movie" value="http://www.viddler.com/simple_on_site/31d2f095"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.viddler.com/simple_on_site/31d2f095" width="437" height="265" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" name="viddler"></embed></object>

Skicka en rättelse