Pc-entusiaster har tidigare låst upp konsolen till #Modern Warfare 2 och nu har de gått ett steg längre och funnit dolda spellägen. De är tre till antalet och huruvida det bara är till pc-upplagan är oklart. Klart är att utan konsolen går det i nuläget inte att låsa upp i vilket fall som helst.

  • Global Thermonuclear War - Ta kontroll över en kontrollpunkt. Sen smäller det.

  • One Flag CTF - Fånga flaggan i mitten av nivån och ta tillbaka den till basen.

  • VIP - Ena laget skyddar den viktiga personen, det andra laget försöker tillintetgöra honom.

Tidigare har de även lyckats låsa upp lean-funktionen, och vi har rapporterat om dedikerade servrar. Hur detta ska sluta blir minst ut sagt intressant att följa. Vad tror du?

Tack till Gonathay för detta #nyhetstips!
Skicka en rättelse