På ett år har antalet spelande svenskar ökat med 50 procent. Det visar en undersökning som #Intel tagit fram och resultatet pekar på att mer än en fjärdedel av befolkningen spelar regelbundet, vilket alltså är en markant ökning mot förra året.

Gratisspel på internet uppges stå för en stor del av ökningen, till exempel såna som får nyhetsfeeden i Facebook att ticka på. Nästan 70 procent av de tillfrågade uppger att de spelar eller vill spela på annat håll än i hemmet, till exempel på väg till/från jobb eller skola. 13 procent av de tillfrågade spelar internetspel varje vecka, traditionella spel till datorer och konsoler körs av 10 procent vardera och mobilspel av 7 procent.

Yngre spelare tenderar att vara mer sociala i sitt spelande än äldre. Mer än hälften av spelare mellan 15 och 29 år spelar normalt med andra, medan motsvarande siffra för folk mellan 30 och 49 är en dryg tredjedel, för 50-64-åringar en fjärdedel och för 65-plussare omkring en tiondel.

- Datorspelande idag är helt enkelt något helt annat än datorspelande innan internet slog igenom, säger Nicklas Aglert på Intel. Då spelade man oftast ensam vid sin dator. Idag bygger alla de populäraste spelen på samarbete eller konkurrens med andra spelare. Det färgar såklart av sig på spelvanorna i olika generationer.

Skicka en rättelse