Något otippat har delar av besättningen på Storbritanniens kungliga flotta börjat förses med PSP-maskiner för att "stimulera lärandet", när de är ute till havs. Tanken är att besättningsmän på exempelvis u-båtar och stora slagskepp ska kunna gå igenom kortare 10-minutersövningar när tillfälle ges, skriver Times Online.

Till att börja med blir det 230 maskiner som köps in och som kommer användas av flottans ingenjörer. Men om försöket faller väl ut kan fler i den kungliga flottan få ta del av #Sonys portabla spelmaskin i utbildningssyfte. Men att spela på den går också bra.

Från början tänkte man inaktivera maskinens UMD-läsare för att förhindra att de anställda spelade istället för att öva, men kom sedan fram till att om de gjorde detta så fanns risken att ägarna inte skulle hålla efter sina konsoler så bra. Enligt lieutenant-commander Mark Williams fanns det också ett annat skäl.

Eftersom de också är maskintekniker så skulle de antagligen komma på hur man ändrar tillbaks det igen själva.

Skicka en rättelse