En undersökning av Ipsos MediaCT (via MCV) gör gällande att 64 procent av alla spelare föredrar fysiska skivor framför nedladdade spel. Det är en högre siffra jämfört med tidningar (63 procent), filmer (51 procent) och musik (45 procent).

Tänkbara förklaringar till att spelare är mer sugna på fysiskt i större utsträckning än andra kan framförallt kanske förklaras med begagnathandeln, som är så gott som obefintlig på de andra hållen. Värt att notera är dock att undersökningen endast utgick ifrån konsolspelare. Sannolikt hade alltså siffran blivit lägre om pc-spelare inkluderats, med tanke på de framgångar som digitala distributionstjänster som exempelvis Steam haft via formatet. Över 1000 spelintresserade medverkade.