Borås Tidning skriver att Skatteverket är ute efter Dreamhack, då den svenska myndigheten anser att de har rätt till 25 procents moms på Dreamhacks biljettpriser. Sedan tidigare har Dreamhack fått delvis rätt gentemot Skatteverket i förvaltningsrätten, men nu överklagar alltså myndigheten förvaltningsrättens beslut till kammarrätten.

Bakgrunden till tvisten handlar om att Skatteverket vill beskatta entréavgiften som en enda tjänst. Detta skulle - enligt Borås Tidning - innebära att verket får möjlighet att ta ut än högre skattesats än de annars har rätt till.

Vilka följder det kan bli för Dreamhack om Skatteverket vinner i kammarrätten är naturligtvis svårt att sia om utan att ha tillgång till alla uppgifter, men givetvis skulle det vara ett stort bakslag för eventet som kallar sig självt "världens största digitala festival".